12-09-2017
Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

IMG 2511Już po raz drugi gościliśmy w Licheniu podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich. Gminę Mirów reprezentowała 50-osobowa delegacja, złożona z pracowników biblioteki, zespołów ludowych: „Niezapominajki” i „Rogowianki”, koła gospodyń wiejskich „Górnianki” oraz mieszkańców gminy Mirów.  Zjazd w Licheniu odbył się w dniach 9-10 września i skupiał się wokół dwóch aspektów – kulturowego oraz sakralnego. W sobotę na placu przy jeziorze Licheńskim gmina Mirów prezentowana była zarówno na stoisku, jak i na scenie.

    W niedzielę przy dźwiękach orkiestry dętej przeszliśmy w barwnym korowodzie do licheńskiej bazyliki, gdzie o godzinie 12 uczestniczyliśmy we mszy świętej. Po Eucharystii zwiedzaliśmy Sanktuarium w towarzystwie przewodnika. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Trójcy Św. oraz odśpiewaniem „Barki” przy pomniku św. Jana Pawła II.
Po tych niecodziennych przeżyciach wróciliśmy do domu, a licheński zjazd wpisał się już na stałe w kalendarz imprez gminy.

{gallery}zjadkol{/gallery}

Czytaj więcej ...
06-09-2017
Zawiadomienie

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów od nr 122 do nr 180, że dnia 06 września 2017r. (środa) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa  w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

Czytaj więcej ...
09-08-2017
Wakacje to czas, radości, zabawy, wspólne wyjazdy i nowe znajomości

IMG 2212Gminna Biblioteka w Mirowie wraz z filią biblioteczną oraz świetlicami środowiskowymi gminy Mirów, postanowiły ten czas umilić dzieciom. Zorganizowały :  4 wyjazdy do kina Helios w Radomiu. Dzieci obejrzały film pt. „Gru Dru Minionki” w wersji 3D, „Rok  Dog Pies Ma Głos”, ,, Kapitan Majtas” w wersji 3D oraz „Mała Wielka Stopa”, spotkanie integracyjne „Piżma Party”, na którym dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach  i zabawach, zajęcia kulinarne „Pieczenie Pizzy” i „Pieczenie ciasteczek”,  zajęcia manualne „Bransoletka z makramy”, „Porcelanowy miś”. Na wyżej wymienionych spotkaniach bibliotekarki przeprowadziły pogadankę pt. ,,Bezpieczne wakacje”. Opowiedziały dzieciom o zagrożeniach, z którymi mogą się zetknąć w czasie wypoczynku letniego oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby być widocznym.

{gallery}b_w_2017{/gallery}

 

Czytaj więcej ...
13-07-2017
Bezpłatna Tomografia Komputerowa Płuc

W okresie : 10 lipiec – 15 grudzień 2017r. dla osób w wieku 50 – 70 lat zamieszkałych lub przebywających  na terenie powiatów:  białobrzeskiego, przysuskiego i szydłowieckiego w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych p.n. WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PŁUCA finansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia

 


1.    Kryterium stanowią osoby w wieku 50-70lat i spełniający przynajmniej jeden z warunków:
•    palący obecnie lub w przeszłości papierosy lub inne produkty tytoniowe
•    tzw. palacze bierni (narażeni na dym tytoniowy)
•    z nowotworowym wywiadem rodzinnym
•    narażeni na czynniki rakotwórcze (azbest, ołów, uran, arszenik, beryl, produkty przemiany węgla kamiennego i ropy naftowej)
2.    niezależnie od wieku ze wskaźnikiem odsetkowym FEV1<70% wartości należnej w wykonanym wcześniej badaniu spirometrycznym

Program nie obejmuje pacjentów zdiagnozowanych i przewlekle chorych na choroby układu oddechowego.

 Badania tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania są wykonywane w Pracowni Tomografii Komputerowej ENDOMED w Radomiu, ul. Kilińskiego 6, na podstawie  skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego (druk skierowania można pobrać ze strony internetowej: www.endomed.radom.pl)

Rejestracja pacjenta odbywa się telefonicznie lub osobiście i pacjent od razu otrzymuje dokładny termin badania.
Zapisy: tel. 48 3400235 wew.2 ; 48 3400236 wew.2;  kom.  606 169 634 wew.2  ; 606 169 637 wew.2

W badaniu nie mogą brać udziału pacjenci, którzy w przeciągu ostatnich pięciu lat  mieli wykonanywane badania radiologiczne płuc (zdjęcia rtg, tomografia komputerowa).

Szybkie zdiagnozowanie pacjentów podejrzanych onkologicznie w wyniku badania CT pozwoli na ich wczesne i właściwe leczenie w placówkach specjalistycznych, do których zostaną po badaniu skierowani (w pierwszej kolejności, poza kolejką NFZ).

Czytaj więcej ...
11-07-2017
Odbiór azbestu od mieszkańców Gminy Mirów

 

Tablica 42x30cm 02W  okresie od 17 do 31 lipca 2017 r. planowany jest odbiór azbestu (płyt eternitowych) od mieszkańców gminy Mirów w ramach tegorocznej edycji Programu „Usuwania i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”  współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Odbioru azbestu dokona firma PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. z Zagórska, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

 

 

Czytaj więcej ...
03-07-2017
WIANKI

IMG 2093Noc świętojańska obchodzona z 23 na 24 czerwca. Przez lata utarło się wiele tradycji, które towarzyszą obchodom Nocy Świętojańskiej. Oprócz tradycyjnego puszczania wianków na wodę jest też skok przez ognisko czy śpiewanie piosenek miłosnych. W tę magiczną noc zespół Mirowianki wraz z Gminną Biblioteką Publiczną W Mirowie zorganizowały sobótkę.

Spotkanie rozpoczęło się w świetlicy w Mirowie Starym, na które przybyli zaproszeni goście: pan wójt A. Siwiorek, zespoły ludowe oraz dzieci z terenu gminy Mirów. Został przeprowadzony konkurs na „Najładniejszy wianek” i „Poszukiwanie kwiatu paproci”. Barwny korowód ze śpiewem i uwitymi wiankami przeszedł nad rzekę Iłżankę. Na miejscu rozpoczęło się puszczanie wianków oraz wspólna zabawa przy ognisku. Celem spotkania była integracja społeczeństwa lokalnego oraz podtrzymywanie tak pięknej tradycji.

{gallery}wianki2017{/gallery}

Czytaj więcej ...
03-07-2017
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym

a DSC000123 czerwca 2017 roku  w PSP w Bieszkowie Dolnym odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.  Wzięli w niej udział uczniowie klas 0 – VI, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: wójt Gminy Mirów pan Artur Siwiorek i kierownik Referatu Oświaty i Kultury Gminy Mirów, pan Piotr Kowalik. Zaproszeni goście wręczyli najlepszym uczniom klas I - III nagrody książkowe, a następnie uczniom klas IV - VI stypendia pieniężne za wyniki w nauce. Gratulowali oni uczniom wysokich osiągnięć w nauce  i sukcesów, które były ich udziałem w mijający roku szkolnym. Życzyli również, aby nadchodzące wakacje były czasem bezpiecznego i udanego  wypoczynku.


Uczniowie klasy szóstej pod opieką wychowawcy pani Alicji Szymczyk przygotowali  wakacyjny artystyczny występ. Następnie pani Dyrektor Pelagia Olszewska wraz z Wychowawcami poszczególnych klas wręczyła najlepszym uczniom nagrody książkowe oraz nagrody za wspaniałą frekwencję w roku szkolnym 2016/2017. Zasłużeni uczniowie klasy piątej i szóstej wraz  z panem Karolem Kaczmarzykiem otrzymali brązowe medale za zdobycie III miejsca  w rankingu osiągnięć sportowych szkół podstawowych powiatu szydłowieckiego w klasyfikacji generalnej. Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły pani Pelagia Olszewska dziękując za cały rok szkolny, życzyła wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć. Uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami i otrzymali świadectwa promocyjne.

{gallery}p_k_2017{/gallery}

Czytaj więcej ...
03-07-2017
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

a DSCN6847Dnia 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.  Uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście zgromadzili się tłumnie w świetlicy szkolnej, gdzie wspólnie żegnali kolejny rok szkolny. Na uroczystość przybył wójt Artur Siwiorek, kierownik Referatu Oświaty Piotr Kowalik. Wszystkich zebranych przywitał pan dyrektor Jan Ulewiński. Pan wójt wręczył stypendia dla  uczniów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen. Świadectwa z wyróżnieniem  oraz nagrody książkowe otrzymało 45 uczniów Naszej szkoły.

Najwyższa średnią w szkole uzyskał uczeń klasy szóstej - Kacper Łyżwa  (5,36). Za szczególne osiągniecia w sporcie  i godne reprezentowanie PSP w Mirowie nagrodę książkową otrzymała uczennica klasy V a Julia Kępa.

{gallery}m_z_2017{/gallery}

Czytaj więcej ...
03-07-2017
„Nie wątp w błękit nieba, gdy nad Twoim dachem stoją ciemne chmury”

a DSC02866Słowa te były mottem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie. Uczniowie klas trzecich zakończyli w tym dniu ważny etap swojego życia. Serca tegorocznych absolwentów przepełniała nie tylko radość  z otrzymania świadectwa ukończenia gimnazjum, ale także smutek z powodu rozstania z koleżankami i kolegami. Ich pożegnalny występ artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: p. Krystyny Książek i p. Marty Piętek, dostarczył wielu wzruszeń, a oglądany film ze wspólnie spędzonych lat w szkole wycisnął niejedną łzę z oka.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Wójt Gminy Mirów – p. Artur Siwiorek, kierownik referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Funduszy Strukturalnych – p. Piotr Kowalik, dyrektor Biblioteki Gminnej – p. Beata Seweryn, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Beata Kobierska oraz rodzice. Pan Wójt z panem P.Kowalikiem wręczyli uczniom nagrody pieniężne za osiągnięcie wysokich ocen w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. Nagrodę taką otrzymało  32 uczniów gimnazjum. Na zakończenie pani dyrektor Marzanna Błach życzyła wszystkim słonecznych wakacji.

{gallery}pg_k_2017{/gallery}

Czytaj więcej ...

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU


icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU